Hôm nay, 22 Tháng Chín 2018
Đăng nhập

Báo cáo Về việc sàn giao dịch bất động sản đăng ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cập nhật lúc 10:57, 11/05/2012 (GMT+7)
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT - SXD ngày 21/5/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàng Luật Kinh doanh bất động sản..
Xem chi tiết

Báo cáo Về việc sàn giao dịch bất động sản đăng ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Báo cáo Về việc sàn giao dịch bất động sản đăng ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT - SXD ngày 21/5/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi …

Gửi Bộ Xây dựng

Gửi Bộ Xây dựng
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT - SXD ngày 21/5/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi …

Thông báo tới các Sàn giao dịch trên địa bàn tỉnh

Thông báo tới các Sàn giao dịch trên địa bàn tỉnh
Để tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm căn cứ phục vụ việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê Nghành Xây dựng.

Thông báo tới Hội viên Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai

Thông báo tới Hội viên Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai
Để phục vụ cho hoạt động của Website và niêm yết thông tin của hội viên trên website của Hiệp Hội, đề nghị các hội viên cung cấp các nội dung theo danh mục dưới đây...

Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai

Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai
Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai
Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai
Lượt truy cập: 76172 | Đang online: 26