Hôm nay, 22 Tháng Chín 2018
Đăng nhập
Cập nhật lúc 12:11, 16/03/2012 (GMT+7)

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Hiệp hội bất động sản tỉnh Đồng Nai

 

1.      Hoàn cảnh ra đời

·         Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai;

·         Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai;

·         Ngày 05 tháng 01 năm 2011, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội với các nội dung sau:

o   Thông qua Điều lệ tổ chức, quản lý và Phương hướng (Chương trình) hoạt động giai đoạn 2011 – 2016.

o   Bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thường vụ và Chủ tịch danh dự, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

-         Thống nhất kết quả bầu Ban chấp hành gồm 17 thành viên; Ban kiểm tra có 3 thành viên; Ban thường vụ Hiệp hội bất động sản tỉnh Đồng Nai gồm 7 thành viên:

-         Lãnh đạo chủ chốt của hiệp hội như sau:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Sĩ Mơn

Chủ tịch danh dự

2

Nguyễn Thanh Lâm

Chủ tịch

3

Nghê Chí Dũng

Phó Chủ tịch

4

Chu Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

 

 

2.      Vị trí, mục đích hoạt động

·         Hiệp hội hoạt động theo loại hình Hiệp hội của các tổ chức kinh tế, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, không vụ lợi nhằm mục đích đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp các hoạt động của các hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực có liên quan bất động sản trong phạm vi tỉnh Đồng Nai; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bất động sản, góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

·         Trụ sở Hiệp hội đặt tại: Số 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa (trụ sở Sở Xây dựng).

·         Số điện thoại: (061) 3842720

 

3.      Hoạt động chính của Hội      

·         Tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và liên quan đến bất động sản nhằm bảo vệ lợi ích chung và lợi ích chính đáng của các nhà kinh doanh bất động sản; hỗ trợ các nhà kinh doanh bất động sản về kinh nghiệm đầu tư, quản lý, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật và trợ giúp pháp lý để góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản tại tỉnh Đồng Nai phát triển năng động, lành mạnh, đúng hướng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

·         Phản ánh các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để đề xuất với chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc về những vấn đề liên quan đến ngành nghề và môi trường kinh doanh của hội viên.

·         Thường xuyên cung cấp cho hội viên các thông tin về kinh tế, dự báo thị trường bất động sản, các dự án đầu tư phát triển bất động sản, các tiến độ về khoa học kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến ngành nghề, giúp hội viên mở rộng kiến thức, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

·         Tổ chức các hội nghị, hội thảo (trừ hội nghị, hội thảo có nước ngoài tham gia phải xin phép Uỷ ban nhân dân thành phố) để trao đổi kinh nghiệm đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh, dịch vụ, thực hiện sự hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên nhằm bổ khuyết cho nhau những mặt yếu kém để cùng tồn tại và phát triển.

·         Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị có chức năng để phổ biến chủ trương, chính sách và luật pháp Nhà nước cũng như trong việc huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, bản lĩnh đầu tư kinh doanh, dịch vụ cho người lao động.

·         Đại diện cho hội viên trong quan hệ với các tổ chức kinh tế, khoa học công nghệ, các hiệp hội khác trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

·         Khuyến khích, hướng dẫn hội viên thực hiện chính sách xã hội và tham gia các phong trào do thành phố phát động. Cùng với Công đoàn thực hiện nghiêm túc Bộ Luật lao động trong các doanh nghiệp hội viên.

·         Tham gia hòa giải tranh chấp giữa hội viên với nhau hoặc với bên ngoài (nếu có) theo quy định của pháp luật.

·         Tổ chức làm cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các nhà đầu tư trong ngoài nước.

·         Tham gia tư vấn phản biện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến các hoạt động quản lý Nhà nước về bất động sản khi được thành phố yêu cầu.

·         Đề xuất và định hướng các chủ trương nhằm phát triển thị trường bất động sản Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung theo hướng minh bạch, công khai và ổn định.

 

Lượt truy cập: 76152 | Đang online: 29